fbpx
06 - 19 05 35 96 diane@pedagoog.nu

Peuter in Zicht

In 4 avonden vol vertrouwen de
peuterfase tegemoet…

Bewust en positief opvoeden! Familiehuis-Twente helpt daarbij.

Opvoeden is leuk, maar wel lastig.

Je peuter maakt een stormachtige ontwikkeling door. Daar kun je als ouder niet omheen. Was je kindje eerst heel meegaand, nu krijgt het een eigen willetje, is dwars, koppig en wil constant zijn zin doordrijven.
Deze fase, ook wel de peuterpuberteit genoemd,
brengt veel vragen met zich mee.

 

s

Mijn kind gaat steeds over mijn grenzen heen. Is dat normaal?

s

We hebben constant strijd. Hoe kan ik dit doorbreken?

s

Mijn kind wil alles 'zelluf doen'. Ik heb hier niet altijd tijd en energie voor.

s

Mijn kind is zo driftig dat het bonkt met zijn hoofd op de grond. Ik vind dit zo beangstigend. Dit kan ik toch niet toelaten?

s

Even gauw een boodschapje doen kan uitmonden tot een driftbui midden in de winkel. Wel of niet de strijd aangaan?

s

Mijn partner vindt het zielig als ons kind heel hard moet huilen als het zijn zin wil. Hoe gaan we hier mee om?

 De cursus is gericht op ouders van kinderen van 1,5 – 4 jaar.

In een kleine groep leren van elkaar

Vol zelfvertrouwen omgaan met je kindje

Nieuwe informatie opdoen en uitwisselen

Peuter in Zicht is een cursus over opvoedingsvaardigheden.
In 4 avonden leer je:

E

Hoe jij je kindje kan steunen

E

Hoe jij je kindje kan stimuleren

E

Hoe jij je kindje kan sturen

 De eerste bijeenkomst is de introductiebijeenkomst.
Hierin maken de ouders kennis met elkaar en komt de inhoud en opzet van de cursus ter sprake.
Daarna staat iedere bijeenkomst in het teken van een van de vaardigheden. Er wordt tijdens de bijeenkomsten gewerkt met filmpjes die ouders van hun eigen kinderen maken en deze vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.
De filmpjes stimuleren  om meer bewust te kijken naar het gedrag van de peuter en onszelf in het dagelijkse leven.

De weg naar positief opvoeden…

 

Wat kan Diane van het Familiehuis-Twente voor jou betekenen deze avonden?

N

Bij het Familiehuis-Twente werk je aan het vergroten van je kennis en vaardigheden op het terrein van opvoeden.

N

De cursussen/workshops worden gegeven in kleine oudergroepen zodat ouders elkaar kunnen ondersteunen.

N

Het is een plek voor ouders om elkaar te ontmoeten en samen te leren.

N

Zelfvertrouwen van aanstaande ouders te ondersteunen.

N

Empowerment door zelfmanagement van aanstaande ouders te bevorderen.

N

Het geven van inzicht en kennis over de peuterfase.

N

Versterken van sociale steun.

N

Voorbereiding op de peuterpuberteit.

Dit alles doen we in kleine oudergroepen. Op een informatieve en informele manier.
Met mijn kennis en professionaliteit wil ik jou het zelfvertrouwen geven op de weg naar positief opvoeden.

Kennis is macht!
Je leert alles over…

De ontwikkeling van de peuter.

De sociale vaardigheden van de peuter.

De verschillende fases die bij deze leeftijd horen.

Hoe om te gaan met moeilijke momenten zoals eten en slapen.

Tips en trics om de peuterfase soepel te laten verlopen.

Mijn peuter… is niet alleen maar lief.

Als ouder probeer je het zo goed mogelijk te doen, maar soms weet je het niet meer.

Hoe mooi kan het zijn als je je vragen kan delen met ouders die in dezelfde fase zitten. Je krijgt handreikingen en kennis aangeboden. Deze zorgen ervoor dat je je kindje beter begrijpt en het opvoeden soepeler verloopt.

 

 

De weg naar positief opvoeden!

 

We kunnen allemaal zoveel meer dan we denken,
soms heb je alleen iemand nodig die je op weg helpt!

Na de cursus ben jij in staat om…

E

Je (toekomstige) peuter beter te begrijpen.

E

Te weten of jullie qua opvoeding op één lijn zitten.

E

Te weten hoe om te gaan tijdens de fases en momenten die lastig zijn.

E

Zelfvertrouwen en consequentie uit te stralen naar je kindje.

E

Bewust te zijn van de invloed van je gedrag op welzijn  van je peuter.

Je leert de opvoeding op een positieve en consequente manier vorm te geven. Als ouder of verzorger werk je continu aan de ontwikkeling van je kind. Dat gaat grotendeels vanzelf, maar deskundig advies kan nooit kwaad.

Praktische informatie:

Cursusdata:

Na aanmelding ontvang je van mij een definitieve bevestigingsmail.

Bij voldoende opgave stuur ik een datumprikker, zodat we samen in overéénstemming komen voor de datum.

De cursus wordt 4 maal per jaar in 4 opeenvolgende weken gegeven.

Opgave is vooraf via het aanmeldformulier, de mail of per telefoon.

Tijdstip:

19.30 – 21.30 uur

Inloop vanaf 19.00 uur

Waar:

Het Kantoor
Maximastraat 1
7442 NW Nijverdal

Kosten:

De kosten voor deze cursus is €150,-.
Nadat de data is vastgesteld, ontvang je van mij een factuur per mail.

Opvoeden is leuk, maar soms ook lastig!

 

Ja Diane, wij geven ons op voor de cursus  Peuter in Zicht.

Volg jij ons al?

 

Familiehuis-Twente

Bewust en positief opvoeden
CONTACT