fbpx
06 - 19 05 35 96 diane@pedagoog.nu

Begeleiding en coaching van kinderen en (jong)volwassenen met onder andere:

  • Stoornissen in het autistisch spectrum (ASS)
  • ontwikkelingsachterstand
  • Psychische- en/of gedragsproblematiek
  • ADHD
  • Verschillende syndromen zoals Down Syndroom, Fragiel X Syndroom
  • Meervoudige (complexe) handicaps

Dit kan bijvoorbeeld individuele begeleiding zijn op het gebied van:

  • Het leren van sociale vaardigheden
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid
  • Het leren omgaan met het eigen autisme door o.a. het programma: “Ik ben speciaal”.
  • Het ondersteunen van leerlingen in het leren door o.a. het programma: “Ik leer leren”.