fbpx
06 - 19 05 35 96 diane@pedagoog.nu

Privacy verklaring

 

AVG (algemene verordening gegevensbescherming) Pedagoog Diane / Familiehuis Twente
Opgesteld: 1 oktober 2019, bijgewerkt 4 januari 2024. Deze privacyverklaring kunt u te allen tijde nalezen via de website Familiehuis-Twente.nl. Deze verklaring treft u via een link geheel onderaan de pagina aan.

Doel: voldoen aan wetgeving aangaande gegevensbescherming ten behoeve van de uitvoering van mijn werkzaamheden als Pedagoog en als ZZP Familiehuis Twente.

Beroepscode/tuchtrecht:
Als pedagoog ben ik lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk. Daarom is de beroepscode van deze vereniging op mij van toepassing en ben ik via het tuchtrecht op deze beroepscode aanspreekbaar.

Bewustwording:
Als ZZP heb ik geen personeel in mijn organisatie. Bewustwording omtrent privacy is echter wel één van de belangrijkste uitgangspunten voor mijn werk. Immers het werk van pedagoog is gestoeld op vertrouwen. Daarom wordt privacy en de bescherming van persoonsgegevens altijd met de samenwerkingspartners besproken.

Rechten van betrokkenen:
Cliënten (en bij minderjarigen hun ouders/verzorgers) hebben te allen tijde recht op inzage van de opgeslagen gegevens. Daarbij hebben zij ook het recht op correctie en verwijdering van gegevens. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: als er verzocht wordt om zaken te corrigeren of te verwijderen die voor de behandeling absoluut noodzakelijk zijn en/of zaken die de veiligheid van de cliënt of diens directe omgeving aangaan.

Overzicht verwerkingen:
De volgende gegevens worden per cliënt in een dossier bij Pedagoog Diane / Familiehuis Twente vastgelegd:
Naam, adres, woonplaats, telefoon, email, geboortedatum, grondslag en indicatie voor de behandeling, samenwerkende instanties, doelen, methodieken en daarmee verslaglegging van de behandeling.
Indien van toepassing: namen ouders/verzorgers, broers/zussen.

In enkele gevallen werk ik namens een andere begeleider. In dat geval werk ik als pedagoog in het dossier van de begeleider waar de cliënt een contract mee heeft. In dat contract ben ik dan ook genoemd als begeleider en is mij toestemming verleend om te werken in het bewuste dossier.

Data protection impact assessment:
Voor het werk als pedagoog of Familiehuis Twente hoef ik geen DPIA uit te voeren. Van de 9 vastgestelde criteria van de WP 29, is er slechts één voor een klein deel van toepassing. Op basis van persoonskenmerken maak ik prognoses en een begeleidingsplan over de betrouwbaarheid van uitspraken van de cliënt en het gedrag van de cliënt. De overige 8 criteria zijn niet van toepassing.

Privacy by design & privacy by default:
Bij alle diensten die ik uitvoer staat de bescherming van persoonsgegevens voorop. Dit is van belang voor de vertrouwensband met de cliënt. Hiervoor sla ik alleen die benodigde persoonsgegevens op, die voor de behandeling van belang zijn. Deze gegevens worden in een afgeschermde digitale omgeving opgeslagen. De persoonsgegevens staan in een persoonlijk dossier en worden alleen bij de behandeling van de bewuste cliënt gebruikt. De dossiers worden maximaal 15 jaar bewaard.

Meldplicht Datalekken:
De afgeschermde digitale omgeving is optimaal beveiligd tegen ongenodigde binnendringers. Hiervoor worden alle maatregelen getroffen.
Indien onverhoopt toch een datalek ontstaat, dan wordt deze direct gemeld bij de juiste autoriteiten en wordt onderzocht hoe het datalek is ontstaan, wat de gevolgen zijn, hoe we die gevolgen kunnen beperken en hoe in de toekomst het datalek wordt voorkomen.

Bewerkersovereenkomsten:
Ik verwerk al mijn gegevens zelf en derden worden slechts toegestaan mits ze binnen hetzelfde contract, en dus met toestemming van de cliënt, werken.
Wel verwerk ik als begeleider gegevens in het dossier bij een collega. Dit is alleen van toepassing als ik namens die collega een cliënt begeleidt. Mijn naam staat in die gevallen dan in het contract bij de cliënt als begeleider en daarmee heeft die cliënt een contract met mij en mijn collega. De gegevens liggen dan op één locatie vast, bij de “hoofdbegeleider” (mijn collega).

Toestemming:
Expliciete schriftelijke toestemming voor gegevensuitwisseling wordt altijd aan de cliënt of diens ouders/verzorgers gevraagd.
Deze expliciete toestemming wordt niet gevraagd:
– Als de gegevensuitwisseling gebeurt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt; – Er een directe wettelijke grondslag voor de verwerking is; – Er sprake is van de bescherming van een vitaal belang (veiligheid/gezondheid). – Er sprake is van een overeenkomst met de andere begeleider m.b.t. dezelfde cliënt.

Diane Verhoef

Tel: 06 – 19 05 35 96
Email: diane@pedagoog.nu

Pedagoog Diane / Familiehuis Twente

 

Volg jij ons al?

 

Familiehuis-Twente

Bewust en positief opvoeden
CONTACT