fbpx
06 - 19 05 35 96 diane@pedagoog.nu

Klachtenregeling

 

Klachtenregeling Familiehuis Twente

Familiehuis Twente biedt als ZZP professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening. Toch kan het
voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend.
Kortom u hebt een klacht. U kunt dit het beste direct en open bespreken met Familiehuis Twente.
Hierdoor kunt u samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Het uitgangspunt is
altijd om in dit gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing.
Bent u niet tevreden met de uitkomst van de gesprekken, dan is er de mogelijkheid tot het indienen
van een klacht bij de klachtencommissie van de kwaliteitsregisters waar Familiehuis Twente zich
heeft ingeschreven (www.registerplein.nl of www.skjeugd.nl ) . Familiehuis Twente heeft dit bewust
bij een externe instantie belegd om de objectieve behandeling van een klacht te waarborgen.

Klacht Registerplein

Een klacht bij het registerplein kunt u binnen zes maanden schriftelijk indienen door een e-mail of
brief te sturen naar Registerplein t.a.v. directeur/bestuurder. Email: info@registerplein.nl
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht.

Klacht SK Jeugd

Een klacht via het SK Jeugd kunt u indienen via het formulier op de website. Dit formulier kunt u
vinden via https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj/tuchtklachten. Je kunt het formulier printen, invullen,
ondertekenen en per post sturen naar SKJ, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. Je kunt het
ingevulde formulier ook scannen en mailen naar tuchtrecht@skjeugd.nl. Stuur eventuele bijlagen
mee die de klacht ondersteunen.

Belangrijk voor een klacht

Een klachtschrift bevat minimaal de volgende informatie:
1. Uw volledige voor- en achternaam, adres, email en telefoonnummer.
2. Registratienummer bij Registerplein (461025801) of SK Jeugd (120010264).
a. Geregistreerde professionals: uw registratienummer.
b. Opleiders: het ID-nummer van de aanvraag.
3. Gegevens over de persoon op wie de klacht betrekking heeft.
a. Bij klacht over Registerplein: de naam van de medewerker (indien bekend).
b. Bij klacht over geregistreerde professional: Naam, initialen, bedrijfsnaam en andere
beschikbare relevante gegevens ter identificatie van de beroepsbeoefenaar.
4. De datum van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
5. Een omschrijving van de gebeurtenis.
6. Een omschrijving van de klacht over de gebeurtenis.
7. Wees zo volledig en helder mogelijk bij het omschrijven van de gebeurtenis en het motiveren van
uw klacht. Dat bespoedigt een correcte afhandeling.

Proactieve houding

Indien Familiehuis Twente/ Pedagoog Diane zelf merkt dat er een fout is gemaakt, wordt dit direct
open en transparant met de cliënt en/of diens belangenbehartiger en andere betrokken actoren
besproken. Doel is namelijk van een fout te leren en deze zo spoedig mogelijk te herstellen.
Alle klachten worden geregistreerd bij Familiehuis Twente/ Pedagoog Diane en worden objectief
afgezet tegen het aantal geleverde diensten en/of producten.