fbpx
06 - 19 05 35 96 diane@pedagoog.nu

Mijn werkwijze

Zorg op maat bieden

Niet alle methodieken en therapiën zijn voor iedereen passend. Ik ben dan ook altijd weer op zoek naar nieuwe manieren, nieuwe vormen, trainingen en therapiën om zo zorg op maat te kunnen bieden.
Ik gebruik bepaalde methodieken (of een combinatie daarvan) op het moment waarop ze het meest zinvol zijn voor de cliënt. 

Ik werk o.a. met de volgende methodieken.

De Eureka training:

Deze training kan worden gebruikt bij kinderen van 10 tot 16 jaar. Het gaat over het reguleren van emoties. Emoties horen bij het leven en iedereen krijgt ooit wel eens te maken met intense emotionele gebeurtenissen die gepaard gaan met verschillende gevoelens zoals verdriet, angst en/of boosheid.  De manier waarop we met deze emoties omgaan, zal invloed uit oefenen op hoe jongeren ontwikkelen. Emotieregulatie speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en instandhouding van verschillende psychische problemen, zoals depressieve klachten, angst, eet- en gewichtsproblemen, verslaving, zelfverwondend gedrag, gedragsproblemen en verschillende pijn- en gezondheidsklachten. 

Voor wie? Voor kinderen van 10-16 jaar. Het mooiste is het om de Eureka training preventief in te zetten bij een leeftijd van 11 / 12 jaar.

Welke problemen? Als kinderen de puberteit in gaan, zien we dat ze emoties steeds meer opzichzelf gaan betrekken. Ze willen graag nieuwe dingen uitproberen en de emoties en stemmingswisselingen zijn heftiger dan daarvoor.

De voordelen van de Eurekatraining: De kinderen leren op jonge leeftijd met emoties omgaan. Het verhoogd de emotionele weerbaarheid en deze wordt versterkt en veerkrachtiger.

Eureka therapie. Emotie regulatie

Brainspotting:

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden.

Voor wie? Voor kinderen en jong volwassenen die trauma’s hebben opgelopen.
Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons funktioneren en presteren negatief beïnvloeden.

Voordelen van brainspotting: Het is laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden, dus ook voor kinderen.
Mensen worden verlost van de ervaringen die zich op gezette tijden in hun leven steeds weer opnieuw aandienen.
Het geeft blijvende resultaten. De methode is ook inzetbaar bij taalbarières.

Voor meer informatie over brainspotting kunt u hier klikken.

De Matrix methode:

De MatriX methode gaat over hoe wij informatie opslaan. Als je dat niet handig doet, kun je chaos in je hoofd ervaren. Als kind al, proppen wij van alles in ons hoofd. Logisch dat dat op een gegeven moment te vol is.
De MatriX methode kan worden ingezet om je hoofd op te ruimen en kun je leren hoe je informatie kunt ordenen. Je maakt (denkbeeldig) een blijvend systeem.
Ook kan de MatriX methode ingezet worden bij onverwerkte emoties, bij trauma en bij onverklaarbare pijnklachten.

De vijf gebieden waarop de MatriXmethode werkt:

De martixcircel

(Autisme) op je bord :

Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt om op een interactieve wijze met elkaar in gesprek te komen over de manier waarop het autisme zich manifesteert. Dit kan met de persoon met autisme maar ook met ouders, begeleiders, docenten, enz. Iedereen die meer inzicht wil hebben in het gedrag van iemand met autisme. Het is een benadering waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat ieder gedrag een positieve intentie heeft voor de persoon in kwestie. De persoon wil voor zichzelf iets bereiken of vermijden met zijn/haar gedrag.

Ik ben speciaal:

Dit is ontwikkeld door Peter Vermeulen bij Autisme Centraal. Het is een methode met een werkboek/map die helemaal op maat gemaakt kan worden. Hij is voor kinderen vanaf kleuterleeftijd t/m volwassenen. Het is een methode om mensen met autisme op een empowerende wijze, zelfkennis, kennis van het eigen autisme en hoe hiermee om te gaan, bij te brengen.

autisme op je bord
Eureka training
Matrix methode
brainspotting logo
autisme centraal

Mijn visie is: “Kijk verder dan het probleemgedrag en breid bestaand positief gedrag
uit om de eigen kracht van de persoon te versterken”.

 

 

 

 

Volg jij ons al?

 

Familiehuis-Twente

Bewust en positief opvoeden
CONTACT